Giới thiệu về giấy cuốn Seedsman | Introduce about Seedsman Paper

Là một hãng sản xuất hạt nổi tiếng, Seedsman tận dụng những phần còn lại của cây để tạo nên giấy cuốn. Vì thế giấy cuốn Seedsman mang lại độ tinh khiết về hương vị cho người sử dụng và cũng vì vậy nên tuy mới xuất hiện nhưng Seedsman nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và tạo được nhiều ấn tượng trong giới Stoner.

Một ưu điểm khác nữa của Seedsman là sợi giấy mỏng giúp cháy lâu và có khả năng kháng nước. Cho dù bị ướt nhẹ nhưng vẫn có thể bóc tách dễ dàng. Lưu ý là ướt nhẹ chứ ướt nặng vào thì giấy nào cũng dính như giấy nào thôi.

——————————————————————————————————————————

From a famous company in seeds business, Seedsman use another part of marijuana tree to make a paper. So Seedsman Rolling Paper can brings natural flavor for user and that’s why Seedsman quickly dominated the market and made a lot of impression.

Another advantage of the Seedsman is that it is long lasting and resistant to water. Although wet, it can be removed easily. Note the slightly wet on the paper rather heavy wet adhesive paper always does it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *